روانشناسی معامله گری

هنر روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات

روانشناسی معامله به اندازه تحلیل بنیادی و تکنیکال کاربردی و کارکردی است  همواره خرید و فروش در بازارهای سرمایه با مسائل گوناگون روانشناسی همراه بوده و عدم اطلاع و درک درست از این مقوله، سبب بروز مشکلات فراوانی برای فرد معامله گر (تریدر) خواهد شد. بسیاری از افراد علی رغم …

ادامه مطلب