مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

مفهوم ریسک و بازده در بورس

 بر خلاف گذشته افرادی که در بازار سهام فعالیت می کنند بسیار بیشتر شده است.اما هر سرمایه‌گذاری پیش از سرمایه‌گذاری باید با دو مفهوم مهم آشنا باشد. یعنی: مفهوم ریسک و بازده  ریسک در بورس چیست؟ با یک تعریف ساده می‌توانیم بگوییم ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌هاست. یعنی اگر …

ادامه مطلب